top of page

Strategi

Den första byggstenen av ett strakt varumärke är strategi. Strategin definierar hela spektrat av vad du kommunicerar, hur du kommunicerar det och vem du kommunicerar till.

Utmaningarna vi hjälper dig lösa:

Vad är varumärkets DNA som ska driva verksamheten framåt?

Vem är vår idealkund och hur får vi vår målgrupp att välja just oss?

Vilka initiativ behöver vi ta för att attrahera rätt personer, på rätt sätt, vid rätt tillfälle?

Vision och mål

Om du inte har en tydlig vision och ett artikulerat mål kommer du inte heller kunna nå det. Om du däremot vet vart du är på väg kan du fokusera på det som kommer göra skillnad, få andra att följa dig och nå toppen.

Värderingar

Hade du velat umgås med någon som inte står för något, någon som aldrig säger vad de tycker eller visar vad som är viktigt för dem? Det vill inte dina kunder heller! Precis som du söker dig till andra människor du kan relatera till så letar de efter varumärken som delar deras värderingar.

Målgruppspersona

Att förstå sin målgrupp handlar inte om att veta hur gamla de är eller var de bor. Det handlar om att ha insikt i vad som driver dem, vad de är rädda för, vad de vill uppnå och vilka de vill bli. När du vet det kommer du veta var, när och hur du ska kommunicera med dem.

Positionering

Vi vinner inte genom att säga samma sak som alla andra och påstå att vi är lite bättre, lite större eller lite snabbare. Vi vinner genom att gå vänster när alla andra går höger. Det är först när vi hittar en positionering som är meningsfullt annorlunda för vår målgrupp som vi kan få dem att känna att vi är det självklara valet. 

Aktivering

En strategi är ingenting värd om den inte implementeras. Vi behöver få alla att arbeta i samma riktning och ta de initiativ som krävs för att få bollarna i rullning. 

Hur vi arbetar

Att utforma en varumärkesstrategi är en kollaborativ process som vi genomför tillsammans mer er i workshop format. Slutprodukten består av en insiktsrapport och en handlingsplan för hur strategin ska implementeras för att ni ska nå era mål.

Första steget i vårt samarbete är ett utvärderingsmöte där vi tillsammans går igenom era förutsättningar och behov.

- Utvärderingsmötet är alltid kostnadsfritt

Redo?

Det är vi också!

Ring eller maila oss så tar vi tillsammans reda på hur vi kan hjälpa er.

0760 83 74 87

info@planv.se

Erik Dahlbergsgatan 24 B

211 48 Malmö

STRATEGI   |   IDENTITET   |   INNEHÅLL

0760 83 74 87

info@planv.se

Erik Dahlbergsgatan 24 B

211 48 Malmö

© 2022 Plan V

Logo_Plan V.png
bottom of page