top of page

Case

HanssonThyresson

Plan V_HanssonThyresson_Case_1.webp

HanssonThyresson är specialister inom patent- och varumärkesrätt. Huvudkontoret ligger i centrala Malmö, de har en filial i Medicon Valley i Lund och genom samarbetspartners och nätverk arbetar de över hela världen.

Vad vi gjorde

Innehåll

+ Innehållsstrategi

+ Video

Utmaning

HanssonThyresson har insett att en stor del av deras framtid ligger i startups. I och med detta fanns ett behov av att kommunicera på ett för dem mer tillgängligt sätt och påvisa vikten av patent- och varumärkesskydd i ett tidigt skede av bolagens resa.

HanssonThyresson_Logo.png

Konceptutveckling

En introduktionsvideo samt tre ämnesspecifika videos för att engagera startups och ge dem en snabb överblick av vad patent- och varumärkesskydd innebär och varför det är så viktigt. Slutprodukten kan användas för såväl marknadsföring som på hemsidan.

Plan V_HanssonThyresson_Case_2.webp

Behind the scenes med vice VD Maja Modigh och juristen Åsa Olajos.

Intressant och kärnfullt

I serien med ämnesspecifika videos intervjuade vice VD Maja Modigh olika medarbetare inom deras expertområde. Istället för långa tekniska förklaringar om juridiska komplikationer valdes enkla frågor med korta och tydliga svar.

Key takeaway

Att hitta rätt format var avgörande för produktionen. Att kommunicera till startups är inte samma sak som att kommunicera till etablerade verksamheter i traditonstyngda branscher. Med kortare videos lyckades vi hitta ett sätt att ge så mycket värdefull information på ett så tidseffektivt sätt som möjligt. Intervjuformatet gav även en dynamik till produktionerna och gjorde dem lättkonsumerade.

Se fler case

ANLITA OSS

Kontakta oss så utvärderar vi tillsammans era behov och möjligheter.

0760 83 74 87

info@planv.se

Erik Dahlbergsgatan 24 B

211 48 Malmö

bottom of page