top of page

Vi är en strategisk partner som är specialiserade inom varumärkesbyggande.

Genom vår egenutvecklade metod, V-FORM, gör vi ett djupgående varumärkesarbete som kommer förändra såväl den interna kulturen som omvärldens upplevelse av er. Slutmålet är alltid detsamma, ett starkt varumärke som driver affärsframgång.

V-Form_Svart.png

V1 : ANALYS

Allt börjar med att definiera spelplanen och dess förutsättningar

I det inledande steget utvärderar vi var ert varumärke står idag och möjligheterna i er specifika bransch, vart den är på väg och vilka ytor ni kan äga.

+

MARKNAD

Temperaturtagning av trender och mönster på den marknad ni agerar på för att skapa en bild av konkurrenssituationen och hur er målgrupp upplever er i förhållande till era konkurrenter.

+

FRAMTID

Analys av vart er varumärke står idag i förhållande till vad ni vill uppnå i framtiden för att kunna utvärdera prioriterade områden där varumärket har som störst potential.

V2 : STRATEGI

Kartläggning av hur vi ska nå målet och vinna

Under strategiarbetet arbetar vi nära ledningen, utifrån vår varumärkesmodell, med att definiera varumärkets D.N.A och identitet, analysera er målgrupp och ta fram en positionering och nyckelbudskap som ligger till grund för reformationen av ert varumärke.

 

Strategiarbetet görs i form av strategimöten och workshops som mynnar ut i en varumärkesplattform och initiativplan som leder den fortsatta processen.

+

D.N.A

Kodifiering av autentiska värderingar och en gemensam vision som hela organisationen tillsammans kan röra sig mot i hög fart utan att tappa fokus.

>   Värderingar

>   Syfte

>   Vision

+

IDENTITET

Personifiering av verksamhetens karaktär, personlighet och unika röst som gör er igenkänningsbara, trovärdiga och som attraherar just er målgrupp.

>   Karaktär

>   Tonalitet

>   Stil

+

POSITIONERING

Definiering av den särskiljande faktorn och hur den ska kommuniceras för att ni i alla lägen ska kunna kommunicera rätt sak, på rätt sätt och äga er position på marknaden.

>   Målgrupp

>   Unikitet

>   Budskap

V3 : AKTIVERING

Förverkligandet av varumärket. Överallt.

I aktiveringsfasen arbetar vi konkret med att förankra och implementera varumärkesplattformen och initiativplanen i organisationen och i all extern kommunikation. Vi coachar relevanta avdelningar/nyckelpersoner för att säkerställa att alla era kontaktytor (så som hemsida, presentationer, sociala medier och marknadsföring) mot kunder, partners, investerare, och potentiella rekryteringar ligger i linje med vad varumärket ska förmedla.

 

Vi kan även tillhandahålla relevant kompetens inom områden som design, marknadsföring och kommunikation under aktiveringsprocessen om det saknas in-house.

+

VÄGLEDNING

Skapad samsyn inom organisationen så alla kan sluta upp kring varumärket, arbeta för att bygga det starkare och förmedla det utifrån sina specifika roller och funktioner.

+

TRANSFORMATION

Gestaltning av hur varumärket kommer till uttryck, från den grafiska profilen till digitalt och tryckt material så som hemsida, paketering, säljmaterial, presentationer och marknadsföring.

+

UPPLEVELSE

Säkerställande av att allt som kommuniceras, över alla kontaktytor, ligger i linje med varumärket så det driver kunder och blir en avgörande faktor för affärsframgång.

"Starka varumärken är inte en slump, det är resultatet av strategi och utförande."

Mikael Eskilsson

Medgrundare | Varumärkesstrateg

Mikael Eskilsson_Plan V_Tjänster_Vit_Liten.png

ANLITA OSS

Fyll i formuläret så utvärderar vi tillsammans era behov och möjligheter.

Tack, vi återkommer inom kort!

0760 83 74 87

info@planv.se

Erik Dahlbergsgatan 24 B

211 48 Malmö

Case

0760 83 74 87

info@planv.se

Erik Dahlbergsgatan 24 B

211 48 Malmö

© 2023 Plan V

bottom of page