top of page

Case

ParkRight

Plan V_ParkRight_Case_4.webp

ParkRight är ett dotterbolag till GoldPen som utvecklar mjukvarulösningar. ParkRights tjänst är ett digitalt system för parkeringsövervakning och hantering av parkeringsöverträdelser.

Vad vi gjorde

Strategi

+ Vision och mål

+ Värderingar

+ Positionering

+ Aktivering

Identitet

(pågående arbete)

+ Visuell identitet

+ Grafisk profil

+ Designelement

Utmaning

ParkRights största utmaning var att få med sig hela organisationen, samt investerare och samarbets-partners, på ett konstruktivt sätt när de inleder en ny expansiv fas. En ny VD har tillsatts, tjänsten ska vidareutvecklas och de ska agera på en större marknad.

Plan V_ParkRight_Case_1.webp
Vit_logo.png

En vision som håller ihop utvecklingen av tjänsten och verksamheten

Att vara en älskad partner för företag som ställer höga krav på effektivitet, användarvänlighet och bemötande.

Värderingar

Som styr förhållningssättet i nya arbetsgrupper och pekar ut hur vi möter varandra och våra kunder.

Familjära

Vi ser och finns för varandra, vi säger inte bara att vi bryr oss, vi lever och menar det.

Ambitiösa

Vi vågar utmana oss själva och gå vägar ingen annan gått för att växa och utvecklas, våra produkter ska göra så stor skillnad som möjligt för så många som möjligt.

Effektiva

Vi lägger inte bara vikt på vad vi gör utan även hur vi gör det, genom att effektivisera vårt arbete kan vi skapa ännu större värde för kunden.

Omtänksamma

Vi bygger värdefulla och långsiktiga relationer genom att vara oss själva och vår genuina passion för våra kunders behov.

Plan V_ParkRight_Case_3.webp

En ny visuell stil som inte bara signalerar teknisk kompetens utan även matchar ParkRights varma och engagerade bemötande.

Detta case kommer uppdateras när identitetsarbetet är färdigt och implementerat

"Vi behövde utveckla varumärket för att hålla fast i det som har varit dess styrkor historiskt och dessutom addera det nya som blir nödvändigt för att lyckas framåt på ett effektivt sätt för våra kunder. Mikael och Kalle lyckas göra detta på ett mycket bra sätt i sin process vilket skapar den tydlighet vi behövt när vi utvecklar vårt varumärke, vår kommunikation och vårt företag framåt."

Kristoffer Väliharju, VD, GoldPen (ParkRight)

Kristoffer Väliharju_edited.jpg

Key takeaway

GoldPen (ParkRight) har varit verksamma i över 30 år. Utan en uttalad strategi har verksamheten byggt på långsiktiga relationer med kunder som, utöver kvaliteten på produkterna/tjänsterna, uppskattat deras bemötande och service. Med en ny VD och en stundande expandering fanns risk för att organisationen skulle få svårare att hänga ihop. När vi lyckades konkretisera vad som gjort dem framgångsrika fram till nu och binda ihop det med den nya framåtandan i företaget hittade vi en brytpunkt som band ihop vilka de varit och vilka de ville bli. På så sätt skapades goda förutsättningar för att få med sig personal, partners och kunder på ett konstruktivt sätt in i en ny era för verksamheten.

Se fler case

Redo att lyfta ert varumärke?

Ring eller maila oss så tar vi tillsammans reda på om vi är en bra match.

0760 83 74 87

info@planv.se

Erik Dahlbergsgatan 24 B

211 48 Malmö

STRATEGI   |   IDENTITET   |   INNEHÅLL

0760 83 74 87

info@planv.se

Erik Dahlbergsgatan 24 B

211 48 Malmö

© 2022 Plan V

Logo_Plan V.png
bottom of page